تاریخچه

این یک قرارداد نیست یک تجارت است

     گروه مالی ایمان محاسب کویردر سال 1390 بر پایه و اساس انجام خدمات حسابداری، حسابرسی ، مشاوره مالی و مدیریتی ، سرمایه گذاری و آموزش در زمینه فعالیت های شرکت ثبت گردید. این شرکت در بدو تاسیس  در کنار انجام حوزه های فعالیت خود،  اقدام به احداث کارخانه تولیدی نمود و سرمایه گذاری خود را در بازار های اولیه در ابتدای راه آغاز نمود . بعد از آن  با توجه به گسترش فعالیت های شرکت در زمینه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از جمله معادن  ، حقوق و تجارت و مبانی آموزشی در سطح کیفیت بالاو موفقیت و عملکرد بالا در مدت کوتاه، مدیران شرکت تصمیم به افزایش سرمایه به مبلغ 90.000.000.000 نمودند. هلدینگ گروه مالی ایمان محاسب کویر مهمترین هدف و ماموریت خود را کمک به رشد و توسعه ی کشور در زمینه های اقتصادی و آموزشی و بالابردن سطح کیفیت آموزشی و ایجاد اشتغال باتوجه به نیاز شدید جامعه قرار داده است. و این به وضوح مشهود است که این اهداف منوط به برنامه ریزی دقیق و ابزار ها و پیش نیاز های دستیابی به توسعه اقتصادی و آموزشی می باشد در این راستا ، شرکتهایی در قالب سرمایه گذاری، بازرگانی، نقشه برداری ، آتشنشانی،  موسسه حقوقی و موسسه آموزشی زبانهای خارجه در یک مجموعه کارا گرد هم آورده و با رویکرد شایسته مدیریتی و همکاری بین سازمانی و همچنین  مبنا قرار دادن هدف طلایی خود  با انتخاب شعار  ” این یک قرار داد نیست یک تجارت است ” اقدام به توسعه و پیشبرد اهداف اجرایی خود نمودند که تا کنون به یاری خداوند و تلاش و تخصص پرسنل خود توانسته  عملکرد موفق و خوبی داشته باشد.