منشور اخلاقی

بسمه تعالی

خدایا به دست من برای مردم خیر و نیکی جاری ساز و آنرا با منّت گذاری من تباه مکن و مرا اخلاق والا عطا فرما و از فخر فروشی نگاه دار. “صحیفه سجادیه”

شرکت هلدینگ ایمان محاسب کویر

منشور اخلاقی سازمانی

با توکل و استعانت از ایزدمنان:
1- رکن معنوی:
در جهت کسب رضایت خداوند گام برمی داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود و چراغ راه و ضامن انجام وظایف خود می دانیم.

2- رکن اساسی:
ایجاد فضای کاری سالم و با نشاط و تعامل پویا همراه با نظم و انضباط سازمانی و مدیریتی را رکن اساسی و کرامت انسانی خود می دانیم.

3- رکن اعتباری:
شفافیت در اهداف، برنامه ها، تصمیمات وصداقت در ارائه گزارشات مالی به مراجع ذیصلاح و پیروی از قوانین و مقررات طبق موازین حرفه ای تجارت و اقتصاد، از اعتبار طلایی خود می دانیم.

4- رکن اجتماعی:
مسئولیت پذیری، وجدان کاری را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و استقبال از پیشنهادات سازنده و فرهنگ پاسخگویی در کلیه ی جوانب سازمانی را تعهد اجتماعی خود می دانیم.

5- رکن تعهدی:
ارتقاء لیاقت شایستگی لینوس سرمایه پارس و کسب مهارت و دانش حرفه ای در سطح بین المللی و در انتقال دانش و مهارت کسب شده به افراد و تربیت نیروی آگاه و قدرتمند، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی نماییم.

6- رکن سرمایه ای:
رکن سرمایه ای خود را استفاده از دانش فنی، منابع مالی، اعتماد مشتریان و در اختیار داشتن نیروی قدرتمند خود می دانیم.