پیام مدیرعامل

به نام خدا

 موفقیت به سراغ کسانی می آید که آنقدر در تلاشند که وقت نمی کنند به دنبال آن بروند

 

 

    امروزه  کمک به رشد و توسعه کشور در زمینه های اقتصادی و آموزشی و اشتغالزایی و  محقق شدن اهداف کلان از دغدغه های گروههای سرمایه گذاری و تجاری اقتصادی کشور محسوب میشود و نقش سرمایه گذاری در بخش توسعه اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر بوده است. سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز می تواند زمینه افزایش بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه حال عمومی را فراهم آورد. گروه مالی ایمان محاسب کویر  بعنوان یکی از هلدینگ های سرمایه گذاری در بخش های مختلف با برنامه ریزی مداوم ، بکارگیری استراتژی ها و دانش فنی و مالی و تشخیص صحیح و یافتن گزینه های مناسب سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع در اختیار خود همواره سعی در کسب بازدهی مناسب و ارتقاء شایستگی ایران در سطح بین المللی داشته است.در این راستا سرمایه گذاری خود را در زمینه بازارهای اولیه داخلی بسنده نکرده و شروع به جذب سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در حوزه های مختلف از جمله معادن و ….. ، طرح های تولیدی، بازرگانی و صنعتی  نموده است که نشان از فعالیت همه جانبه و پویای شرکتهای تابعه ی شرکت می باشد. امید است در سال های آتی با پیشبرد اهداف خود در قالب چند گام اصلی طراحی شده و مشارکت هرچه بیشتر در جهت ورود به عرصه های بزرگتر و رسیدن به آرمان های خود و سودآوری و بازدهی بیشتر در بازارهای سرمایه و همچنین تجاری سازی ایده ها و مشاوره و حمایت از صاحبان ایده بتواند به اهداف اجرایی خود برسد و دین خود را به جامعه  ادا نماید.

گام نخست: جذب سرمایه گذاری خارجی و هدایت صحیح سرمایه بسوی بخش داخلی و صنایع مورد نیاز کشور و در نهایت ایجاد کارآفرینی و اشتغال می باشد   .که این بی شک یکی از موثرترین راهها و ابزارها ی نیل به توسعه اقتصادی در هر کشور می باشد.

گام دوم: ارتباط بین مسائل مالی و حقوقی : بسیار واضح است که این دو واژه و مسئله از چالش های جدی برای فضای عملیاتی اقتصاد و حقوق و اجرایی کشور محسوب میشود بطوری که بسیاری بر این عقیده اند که این دو تضمین کننده مسیر دستیابی به توسعه کشور می باشد از این رو گروه مالی ایمان محاسب کویر، خود را حلقه ی گمشده ی ایجاد تعامل بین این دو  میداند و امید دارد که بتواند با پشتوانه نیروهای قوی خود در این زمینه به این هدف دست یابد و در ایران آغازگر مسیر روشن و قدرتمندی باشد.

گام سوم: . همکاری با سازمانهای جهانی در زمینه حوزه فعالیت خود نظیر سازمان جهانی کار، شورای بین المللی بناها ، ابنیه و محوطه های تاریخی (ایکوموس) ، سازمان جهانی کارافرینی و ….

با احترام

علی پارسائیان