چشم‌انداز

چشم انداز:

 

 • کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور
 • توسعه مشارکت و جذب سرمایه خارجی
 • افزایش کارایی در بازار سرمایه
 • ایجاد تعامل بین مسائل مالی و حقوقی
 • بالا بردن سطح کیفیت آموزشی طبق استاندارد های جهانی
 • سرمایه گذاری مشترک در زمینه های آموزشی با کشورهای خارجی
 • خلق ایده های تجاری نو وحمایت مالی و مشاوره به صاحبان ایده
 • سرمایه گذاری در بازارهای مالی دنیا
 • تاسیس مدرسه کارآفرینی برای ارائه تجربیات و آموزش به کارآفرینان
 • گسترش فعالیت های حقوقی در شاخه های جدید کاری شامل گسترش و توسعه کارگروههای تخصصی داخلی و خارجی
 • افزایش زمینه تخصص گرایی در مسائل حقوقی و استفاده از حقوقدانان و وکلای خبره و متخصص در رشته های مرتبط از جمله قراردادها، سرمایه گذاری ها